ÄNDAMÅL

Fondens ändamål skall vara att efter inköp eller uppförande av en eller flera fastigheter i Stockholm eller dess närhet till mindre bemedlade ensamma personer eller familjer, vilka sett bättre dagar och som äro och under minst fem fortlöpande år varit mantalsskrivna i Stockholm, upplåta bostäder mot hresersättning, som motsvarar fondens självkostnader jämte högst tio procent därå beräknat tillägg. Företrädesrätt skall tillerkännas personer, som på grund av ålder hava svårighet att förtjäna sittlivsuppehälle, i första hand personer, som varit anställda i min och min makes affärsrörelse.Såsom allmänt villkor för hyresrätt skall gälla, att vederbörande sökande är känd för en i allo hederlig vandel och en sund samhällsuppfattning i borgerlig riktning. Enligt beslut 19700130 av Kungl. Maj:t får avkastningen användas till utdelning av understöd även i annan form än hyresbidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel och Sigrid Tolléns minne
Organisationsnummer:802003-5344
Adress:
  • Svenska Frimurare Orden
  • Nybrokajen 7
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4633704
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS