ÄNDAMÅL

Fondens ändamål skall vara att med användande av den behållna årliga avkastningen av fondens kapitaltillgångar genom livräntor eller tillfälliga bidrag bringa hjälp åt män eller kvinnor, som innehaft anställning hos detaljhandlare i Stockholm och som på grund av ålderdom äro i behov av ekonomisk hjälp eller eljest oförvållat råkat i sådana svårigheter beträffande sitt livsuppehälle, att ekonimiskt stöd provas vara behjärtansvärt, varvid företrädesrätt skall beredas för dom, som varit anställda i min makes och min affärsrörelse eller eljest i Stockholm haft anställning inom detaljhandeln för försäljning av kappor.Såsom villkor för erhållande av understöd från fonden skall gälla att vederbörande är känd för en i allo hederlig vandel och en sund samhällsuppfattning i borgerlig riktning.Av fonden årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till fondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel och Sigrid Tolléns Donationsfond
Organisationsnummer:802011-7936
Adress:
  • Svenska Frimurare Orden
  • Nybrokajen 7
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4633704
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS