ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas för utdelning såsom understöd åt behövande familjer eller ensamstående inom Halmstads kommun med företrädesrätt för sådana som till följd av någon omständighet, t ex dödsfall, kommit i ogynnsamt försörjningsläge, samt attavkastning som inte används skall reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel och Ragnhild Westmans Donationsfond
Organisationsnummer:849200-7946
Adress:
  • Halmstads kommun
  • Box 153
  • 301 05 Halmstad
Telefonnummer:035-137000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 252 752 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS