ÄNDAMÅL

Kammarkollegiebeslut 1981-11-06;1. Fonden är bildad genom donation av Helena Danielsson till behövande fysiskt handikappade i f.d. Borgsjö kommun.2. Fonden förvaltas av Ånge kommunstyrelse och skall står under tillsyn av länsstyrelsen i Västernorrlands län. 3. Ränteavkastningen av fonden utdelas av sociala centralnämnden till fysiskt handikappade inom f d Borgsjö kommun. 4. Avkastningen, som ej användes, reserveras för utdelning under kommande år.5. Avkastningen får ej användas till ändamål, som skall tillgodoses med uttaxerade medel.Enligt Kammarkollegiebeslut 2011-05-23 får även kapitalet och inte endast avkastningen användas till stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel och Helena Danielssons fond
Organisationsnummer:802480-1766
Adress:
  • Ånge kommun
  • Kommunstyrelsen
  • 841 81  Ånge
Telefonnummer:0690-250100
E-post:ange@ange.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:86 144 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS