ÄNDAMÅL

Av avkastningen av stiftelsens fond, vilken bör göras så fruktbärande som möjligt utan att en förstklassig säkerhet förminskas, skall årligen minst en tiondel (1/10) läggas till kapitalet; varefter minst åtta tiondelar (8/10) årligen, med undantag av vart femte år, skall avsättas till en fond för anläggandet av ett lasarett i Kristinehamn. Sedan ett sådant lasarett blivit färdigt, skall fortfarande samma avkastning av donationsfonden årligen under varje fyraårsperiod avsättas till berörda lasarettsfond, som därefter bör användas till lasarettets underhåll och andra för lasarettet nyttiga ändamål.Vart femte år skall minst åtta tiondelar av donationsfondens avkastning överlämnas till direktionen för Kristinehamns hospital, vilket äger att använda det sålunda lämnade beloppet till något för hospitalet nyttigt ändamål, för vilket staten icke är skyldig att ansvara.Skulle av någon anledning det av Axel Enwall önskade och här ovan omförmälda lasarettet i Kristinehamn icke komma till stånd, skall den del av donationsfondens avkastning, som eljest skulle tillfalla lasarettet, av samma fonds styrelse användas för tuberkulossjukvården i staden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel och Agnes Enwalls donationsfond
Organisationsnummer:873600-2877
Adress:
  • Björn Henningsson
  • Lindelövsvägen 5
  • 681 43 KRISTINEHAMN
Telefonnummer:070-374 49 33
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:343 882 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS