ÄNDAMÅL

Att utdelning av fonden ickeå får ske förrän fånden genom ytterligare donationer eller därigenom att avkastningar tillagts kapitalet uppgår till kr. 100 000:-,att, sedan fonden uppnått detta belopp, högst tre fjärdedelar av den årliga avkastningen, efter ansökan till Riddarhuset, må utbetalas till i första hand direktören Axel Lorens Bergengrens och fru Ida Bernhardina Bergengrens afkomlingar i rätt nedstigande led, som äro i behov av hjälp, samt därefter till behövande personer, som tillhöra den adliga ätten Bergengren,att avkastningen, enligt ovan, efter Riddarhusets bedömande må utbetalas såsom pension, peridiskt understöd, engångsunderstöd eller bidrag till studier,att sökanden befinnes föra en hederlig vandelsamt att närmare skyldskap med Axel Lorens Bergengren och Ida Bernhardina Bergengren giver företräde framför fjärmare och vid konkurrens med lika berättigade skyldemän företräde gives åt mest behövande. Den del av den årliga avkastningen, som icke utdelas, skall läggas till kapitalet, som alltså varje år skall ökas med minst en fjärdedel av den årliga avkastningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel Lorens och Ida Bernhardina Bergengrens fond
Organisationsnummer:802000-3011
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS