ÄNDAMÅL

Sedan årligen en femtedel av avkastningen lagts till kapitalet, skall återstående fyra femtedelar(= disponibla avkastningen) ställas till huvudredaktörens för Arkiv för nordisk filologi förfogande såsom bidrag till täckande av de med arkivets utgivande förbundna kostnaderna i den mån huvudredaktören så anser erforderligt.Därest Arkiv för nordisk filologi skulle komma att upphöra eller dess huvudredaktion förläggas till annan ort än Lund, upphör för Lunds Universitet skyldigheten att användaden disponibla avkastningen till arkivets understödjande, och äger Universitetet disponera densamma till främjande av annan uppgift inom nordisk språkforskning. Samma frihet äger Universitetet rörande den del av den disponibla avkastningen som huvudredaktören för arkivet icke anser för dess utgivande erforderlig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel Kochs fond för nordisk filologi
Organisationsnummer:692039-1007
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security