ÄNDAMÅL

Att främja manlig ungdoms utbildning, främst sådan ungdom från Uppsala eller Stockholm. Närmast efter detta huvudsakliga ändamål må understöd från stiftelsen förekomma för främjande av vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, främst av sådana som tillhöra eller tillhört journalistyrket. Understöd till manlig ungdoms utbildning bör närmast utgå i form av stipendier, även resestipendier, men kan även utgå i annan form.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel Johanssons Donation
Organisationsnummer:817601-1610
Adress:
  • AB Upsala Nya Tidning
  • Box 36
  • 751 03 UPPSALA
Telefonnummer:018-4780000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS