ÄNDAMÅL

Sedan lämpligt belopp, förslagsvis 5-20 procent av den årliga avkastningen, tillagts kapitalet, skall resterande årliga avkastningen användas till främjande av en vidgad och fördjupad utbildning av unga bergsingenjörer, akademiker eller andra meriterade personer, som ägna sig åt metallforskning inom områdena metallografi (physical metallurgy), metallfysik eller processmetallurgi, genom bidrag till studievistelser vid högskolor eller industrilaboratorier och till studieresor.Min önskan är att inga medel användes till utdelande av medaljer eller andra förtjänsttecken samt att anslag för forskning lämnas endast undantagsvis och i så fall för forskning inom ovan angivna områden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel Hultgrens Fond
Organisationsnummer:802006-5093
Adress:
  • Staffan Hertzman
  • Brinellvägen 23
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:0226-82606
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 659 952 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS