ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall styrelsen utdela lämpligt belopp för studiehjälp åt manlig eller kvinnlig, välartad och studiebegåvad mindre bemedlad person från i första hand Norrbärke socken och i andra hand Smedjebackens köping för fortsatta studier efter realexamen: dock att kapitalet årligen under en tid av 50 år skall ökas med 1/2 procent, som först tages av avkastningen.Stipendierna skola avse verklig hjälp för fortsatt utbildning för uppgifter med praktisk betoning och skola utdelas till en eller två personer med hänsyn till omständigheterna och fondens syften. Kvinnlig sökande, som avser att ägna sig åt sjukvård, skall givas företräde vid tillsättande av stipendiat.Skulle något år lämplig kandidat icke finnas, skall hela avkastningen för det året läggas till kapitalet.Enligt Kammarkollegiebeslut 2004-03-18 får stiftelsens kapital och avkastning tas i anspråk för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel Branders Stipendiefond
Organisationsnummer:883801-0265
Adress:
  • Smedjebackens kommun
  • 777 81 SMEDJEBACKEN
Telefonnummer:070-608 38 28
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 642 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS