ÄNDAMÅL

Återstående avkastning äger förvaltningsutskottet disponera för ändamål, till vilka medel ej från annat håll står till akademiens förfogaden, med rätt för utskottet att delegera sin beslutanderätt till akademiens sekreterare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel Ax:son Johnsons donationsfond
Organisationsnummer:802408-0965
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS