ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till syfte att främja det nordiska samarbetet, närmast i den formen, att medel från fonden utdelas som nordiska resestipendier. Berättigade att erhålla resestipendium är lärare och elever vid grundskola, gymnasium och folkhögskola eller utövare av frivillig studieverksamhet, konstarter, idrotter och liknande aktiviteter. Stipendium kan tilldelas enskild resenär eller grupp. Stipendiat skall ha Avesta som hemort. Resmålet skall vara någon av Avestas vänorter, men andra resmål i samma land må förekomma.Permutationsbeslut från Kammarkollegiet 2007-06-21: Det saknas formella hinder för stiftelsen att förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Avesta Nordenavdelnings stipendiefond
Organisationsnummer:882000-5604
Adress:
  • Anders Forsberg
  • Gullängsvägen 18
  • 774 61 Avesta
Telefonnummer:738339350
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:174 034 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS