ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att verka för en väl fungerande finansmarknad, genom att investera i aktier, fastigheter, fordringar och andra tillgångar samt därvid möjliggöra alternativ för långivare till, eller mer ändamålsenliga, konkurser och liknande exekutiva förfaranden, på sätt som närmare framgår av stiftelsens stadgar. Ändamålet kan vidare främjas genom bidrag till forskning och utbildning inom juridik och ekonomi rörande finansmarknaden. Sådana bidrag får inte ges till någon person eller institution som på något sätt är närstående till förvaltaren eller om förvaltaren på annat sätt rimligen kan antas ha ett eget intresse av bidraget. Stiftelsens ändamål får dock även fullgöras genom annan verksamhet som förvaltaren bedömer lämplig vid var tid. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet inklusive upplåta rättigheter till stiftelsens immateriella rättigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ausdauer
Organisationsnummer:802481-3886
Adress:
  • GotYourBack AB
  • Box 7791
  • 103 96 Stockholm
Telefonnummer:08 520 27 520
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS