ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till stipendier åt ungdomar boende inom Motala kommun, vilka efter genomgång av obligatorisk skola och i förekommande fall gymnasieskola bedriver fortsatta studier, dock med företräde för ungdom som bedriver studier inriktade på praktiska yrkesområden. För stipendiegivningen skall vidare gälla att stipendium ej må bestämmas till högre belopp än som motsvarar stipendiatens kostnader för utbildningen, dock högst 1/4 av för varje år gällande basbelopp, att stipendiat för erhållande första gången av stipendium skall ha fyllt 16, men icke 25 år, att stipendium må åtnjutas högst tre på varandra följande år och avse en sammanhängande från början angiven utbildning, att avkastningen ej får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid utdelning av stipendium skall ungdomar boende i Kristbergs församling givas företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen August Wibergs i Kristberg donationsfond för studerande ungdom
Organisationsnummer:824000-6786
Adress:
  • Ekonomienheten
  • Motala kommun
  • 591 86 MOTALA
Telefonnummer:0141-225000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 900 422 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS