ÄNDAMÅL

Enligt testamente upprättat 1852-08-23 skall fondmedlen tillfalla Karlshamns stads fattigvård att användas till uppförande av bostäder åt fattigt folk härstädes.Enligt Kungl. Socialdepartementets beslut 1963-01-18 utgör bestämmelserna i testamentet ej hinder mot att fondmedlen används till inköp åt mindre bemedlade personer av insatslägenhe- heter i bostadsrättsstiftelser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen August Schmidts donation
Organisationsnummer:836201-1820
Adress:
  • Karlshamns kommun
  • Ekonomikontoret
  • 374 81 KARLSHAMN
Telefonnummer:0454-811 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS