ÄNDAMÅL

Fondens medel skall användas till att inrätta: en professur i nationalekonomi och sociologi samt en professur i geografi (med handelsgeografi) och etnografi; och använda överskottet av räntemedlen till ombildande av den nuvarande docenturen i statskunskap (med geografi) till en professur i statskunskap med statisktik, vid Göteborgs Universitet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen August Röhss´donationsfond
Organisationsnummer:857501-3084
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7864316
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 478 287 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS