ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas till – sedan 4% lagts till kapitalet – att efter dess beprövande användas dels till inköp för ökande av muséets konstindustriella samlingar med tillhörande bok- och planschförråd, till samlingarnas underhåll och till montrar för dess förvaring och dels, om styrelsen finner lämpligt tillfälle därtill erbjudas till premier åt studerande, som för sin utbildning med framgång begagna sig av samlingarna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen August Röhss donation till Röhsska konstslöjdsmuséet
Organisationsnummer:857500-2475
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:18 581 438 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS