ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen från fonden skall disponeras enligt följande:a) ”Efter drätselkammarens pröfvande må räntan av 30 000 kronor användas till förmån för filantropiska inrättningar i Gefle, såsom skollofskolonier, Mjölkdroppen, Barnkrubban och dylika”b) ”Ränta å kronor 15 000 har drätselkammaren att ställa till förfogande af Kyrkorådet i Gefle Heliga Trefaldighets församling,hvilken äger att använda två tredjedelar av räntebeloppet till underhållande af Kyrkans diakoniverksamhet för frivillig sjukvård i företrädesvis obemedlade hem inom församlingen och återstående en tredjedel af räntan till främjande af Sjömansmissionen i Gefle”Josef Norman har i sitt testamente 1920-02-12 donerat ytterligare 50 000 kronor till fonden att användas enligt punkt a) ovan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen August Normans Understödsfond
Organisationsnummer:885000-8544
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-178000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 308 337 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS