ÄNDAMÅL

Avkastningen från fonden skall årligen genom skolstyrelsens försorg utdelas som stipendier till studiebegåvad ungdom, i första hand från Brattfors församling men eljest från Värmlandsbergs kommun, som saknar möjlighet att själv bekosta sin utbildning. Företrädesrätt skall därvid lämnas åt ungdom, som saknar endera eller båda föräldrarna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen August Larssons Stipendiefond
Organisationsnummer:872400-3416
Adress:
  • Filipstads kommun
  • Box 303
  • 682 27 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-611 00
E-post:kommun@filipstad.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:71 727 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS