ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att egendomen skall i sin helhet hållas skogbevuxen och vårdas som skogsfastighet, varför i följd därmed huggning, plantering etc. bör ske i enlighet med skogsvårdslagens bestämmelser. Vid plantering eller frösådd bör lövträd samt gran ifrågakomma.Vid avverkning uppkommande vedbränsle skall i första hand utbjudas och säljas till inom Norra Björstorps by bosatta mindre bemedlade personer till för dylika köpare förmånligt pris.Av skogen uppkommen avkastning skall användas för anläggning av eller underhåll av sådana nyttigheter inom byen, som för byens befolkning kan hava gemensamt intresse och värde, inklusive den del av kostnaden för underhåll av vägen Norra Björstorp – Lönhult, som svarar mot delägarnas i Norra Björstorp andel i densamma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen August Larssons Donationsfond
Organisationsnummer:838800-0088
Adress:
  • Tomelilla Kommun
  • 273 80 TOMELILLA
Telefonnummer:0417-180 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS