ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan fondens kapital uppgått till lägst kronor etthundratusen (100 000), skall den 21 eller 22 december varje år årliga räntebeloppet av en nämnd, bestående av borgmästaren, ordföranden i samfällda drätselkammaren och kyrkoherden i S:t Petri församling, alla i Malmö, utdelas till behövande personer, som tillhöra handelsklassen, med företräde för dem, som lida av nervösa sjukdomar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Aug. Ohlssons minnesfond
Organisationsnummer:846000-0519
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS