ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan tjugo (20) procent av densamma lagts till kapitalet, skall användas till Tidaholms Kyrkas prydande, ej underhåll, samt till förhöjande av gudstjänstlivet inom kyrkorummets ram. Donationsmedlen skall placeras på ett betryggande sätt, i enlighet med vad som gäller för kyrkan tillhöriga medel och fonder. Skulle nvarande kyrkoorganisation upphöra och kyrkan tillhörig egendom och tillhöriga medel förstatligas skall denna fonds medel undantagas och beslutar stiftets biskop och församlingens kyrkoråd i samråd om tillgångarnas fortsatta förvaltning till förmån för Tidaholms Kyrka och dess gudstjänstliv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Astrid och Bertil Agnérus donationsfond
Organisationsnummer:855900-9033
Adress:
  • Tidaholms kyrkliga samfällighet
  • Box 93
  • 522 22 Tidaholm
Telefonnummer:0502-19770
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:785 073 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS