ÄNDAMÅL

Fonden skall användas till att årligen dela ut ett stipendie i gåva till elev som under året gjort särskilt goda prestationer i sång och/eller musik inom Kulturskolans verksamhetsområde. Stipendiet skall användas som hjälp till fortsatta studier och förkovran efter fullgörande av grundskolestudierna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Asta och Anders Brattströms stipendiefonD
Organisationsnummer:802480-1741
Adress:
  • Kungsbacka kommun
  • Kommunledningskontoret, ekonomi
  • 434 81 Kungsbacka
Telefonnummer:0300-834000
E-post:kommun@kungsbacka.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:176 405 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS