ÄNDAMÅL

Att äga och förvalta fastigheten Guldsmeden 2 i Eksjö med därtill hörande byggnader samt i dessa förvarade möbler och andra inventarier och såsom ett museum hålla den tillgänglig för allmänheten. Stiftelsen skall främja kulturhistorisk forskning ochmuseal verksamhet med anknytning till Aschanska gården.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Aschanska gården i Eksjö
Organisationsnummer:827000-8017
Adress:
  • Eksjö kommun, Ekonomiavdelningen
  • 57580 EKSJÖ
Telefonnummer:0381-36103
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 775 459 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS