ÄNDAMÅL

Samfondens ändamål är att bistå barn- och ungdom, åldringar, sjuka, handikappade eller obemedlade personer i avseende på deras behov av vård eller sociala stödåtgärder som staten eller kommunen inte skall tillgodose genom utdebiterade medel. Av den årliga nettoavkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.Disponibel avkastning skall användas till att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer bosatta inom Arvika kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arvika kommuns social samfond nr 1
Organisationsnummer:872000-8419
Adress:
  • Arvika kommun 5. Ekonomi
  • 671 81 ARVIKA
Telefonnummer:0570-81600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 331 413 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS