ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden skall med undantag av en tiondel utdelas såsom bidrag till personer, som äro i behov av rekreationsresor och vilkas inkomst icke överstiger 30.000:- kronor i det vid uppgörandet av detta testamente gällande penningvärdet.Utdelningen skall ske en gång varje år och utlysas genom annons i ortspressen, varvid i annonsen skall särskilt anges, att utdelningen avser resebidrag ur Arvid Svenssons fond.Härvid skall gälla, att den, som är i största behovet av rekreationsresa skall komma i första rummet. Bidrag får per bidragsberättigad icke överstiga 3.000:- kronor beräknat efter det vid uppgörandet av detta testamente gällande penningvärdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arvid Svenssons fond
Organisationsnummer:849400-4677
Adress:
  • Backman Consulting AB
  • Chalmersgatan 22 lgh 1601
  • 411 35 Göteborg
Telefonnummer:0727-197045
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS