ÄNDAMÅL

a. Stiftelsens ändamål är enligt testator att dess fondmedel skall tillfalla hjälpbehövande ensamma och sjuka människor i Masthuggs församling i Göteborg.b. För att bidraga till förverkligandet av stiftelsens ändamål skall den årliga disponibla avkastningen från fonden överföras till Masthuggsförsamlingens Diakonikrets till dess arbete bland ensamma och sjuka inom församlingen. c. Minst 10% av den årliga avkastningen bör läggas till stiftelsens kapital. d. Utöver den årliga disponibla avkastningen äger dock förvaltaren rätt att om särskilda skäl finnes årligen använda en mindre del av kapitalet. e. Medel som ej utdelas under året skall reserveras för utdelning kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arvid Claessons fond
Organisationsnummer:857204-8406
Adress:
  • SEB Private Banking Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:356 517 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS