ÄNDAMÅL

De medel av min efterlämnade kvarlåtenskap som sedan finnes över skall överlämnas till Östra Eneby församling, Norrköping, och disponeras av prästerskap eller församlingssyster inom församlingen för att vid behov ekonomiskt bisträcka ensamma kvinnoroch män med minderåriga barn inom församlingen. Hjälpen skall utdelas vid s k gränsfall där den sociala hjälpen kan anses otillräcklig eller helt utebliva, t ex som extra bidrag vid helger eller efter sjukdom. Av angivna medel skall bildas en fond och endast avkastningen av kapitalet utdelas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Artur Vahlströms fond
Organisationsnummer:825003-1732
Adress:
  • Kyrkorådet i Norrköpings pastorat
  • Box 263
  • 601 04 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-241000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 992 346 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS