ÄNDAMÅL

90 % av avkastningen skall företrädesvis användas till bidrag åt handikappade, sjuka och mindre bemedlade, som klarat sig utan stats-& kommunala bidrag, i Marks kommun, företrädesvis Västra Mark. Resterande 10 % av kastningen skall läggas till kapitalet för att göra fonden värdebeständig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arthur Andreassons Minnesfond
Organisationsnummer:865000-9262
Adress:
  • Marks kommun
  • Kommunledningskontoret, Tomas Persson
  • 511 80 KINNA
Telefonnummer:0320-217000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 401 108 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS