ÄNDAMÅL

fondens avkastning skall under namn av ”Aron Westerlunds kamratstipendium” utgöra en belöning åt en i K. Lantbrukshögskolans studentkår inskriven man eller kvinna som genom ett gott kamratskap och hedrande vandel är ett föredöme för sina kamrater och som kan väntas utföra ett gott arbete i det svenska lantbrukets tjänst. En tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet och de övriga nio tiondelarna skola utdelas. Om studentkåren finner att ingen under ett visst år bör komma i fråga till att erhålla premiet, kan den tillgängliga avkastningen eller del av därav användas till något för Studentkåren särskilt viktigt ändamål eller läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Aron Westerlunds stipendiefond
Organisationsnummer:817604-1500
Adress:
  • SLU:s stiftelseförvaltning
  • Box 7086
  • 750 07 Uppsala
Telefonnummer:018-67 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS