ÄNDAMÅL

En tredjedel skall tillfalla Stockholms Högskola, en tredjedel Uppsala Universitet och en tredjedel H. allmänna läroverken i Norrköping och Linköping, således en sjättedel till dem vardera, enligt följande bestämmelser: Sedan tio procent av fondens avkastning årligen avsatts till dess (fondens) ökande, skall återstoden varje år utbetalas till ovan nämnda läro- och forskningsanstalter i proportion till deras delaktighet i densamma. Dessa medel skola användas till premier eller stipendier åt någon (eller, om så anses lämpligt, några) för fysik eller fysikalisk kemi intresserade och begåvade studerande, som vederbörande läroanstalt finner därav förtjänt. En och samma studerande kan erhålla stipendiet upprepade, högst tre gånger. Det bör i första rummet vara experimentell skicklighet, som skall uppmuntras och understödjas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Aron Svenssons premie- och stipendiefond
Organisationsnummer:802006-7008
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donatonsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:510 470 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS