ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall användas till hjälp, glädje, trivsel och trevnad för dem som bott, bor och bygger i beatebergsbygden. ”Beatebergsbygden” skall tolkas så att fondens styrelse ej är bunden vid församlingens gränser. Sålunda kan bidrag lämnas till i bygden verksamma föreningar, gåvor till gamla från bygden – även om de på grund av ohälsa fått flytta till annan ort – studiebidrag till ungdomar från Beateberg eller närmaste bygden däromkring. Bidrag kan av styrelsen även lämnas till lokaler i Beateberg för studie- och fritidsverksamhet, kyrkliga och frikyrkliga sammankomster. Om medlen förslå och styrelsen finner lämpligt må sammankomster – gärna årliga – hållas med uppgift att föra tillsammans de som bor och bygger i Beatebergsbygden för att därigenom stärka sammanhållningen och hembygdskänslan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arnäsfonden
Organisationsnummer:855900-9355
Adress:
  • Annika Sandström
  • Beatelund, Beateberg
  • 549 93 Moholm
Telefonnummer:0506-51130
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:425 124 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS