ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att tillhandahålla – information för byns innevånare och turister om frågor av betydelse för bygden – gästateljé och lägenhet för gästande konstnär eller utställare på stipendiebasis – konferens- och möteslokal för uthyrning till byns innevånare samt gäster. Stiftelsen skall verka för att skapa en öppen mötesplats för kultur och människor. Den skall långsiktigt arbeta för att fördjupa demokratin och höja människornas livskvalitet. Avsättning skall årligen ske till framtida stipendier. När denna förmögenhet uppgår till minst 10 basbelopp skall stipendier delas ut till ett belopp motsvarande 50 % av den årliga avkastningen på det förvaltade kapitalet. Stipendierna är avsedda för: A. Företagsam och kreativungdom i åldern 18-25 år med nära anknytning till byarna Arnemark, Selsborg, Borgfors, Sikfors och Stridholm samt verksamma inom de av stiftelsen stipulerade verksamhetsområden kultur, media, miljö- och kulturvård samt turism. B. Handikappade barn och ungdomar med särskilt behov av stöd som har nära anknytning till de ovan nämnda byarna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arnemarks Kulturhus
Organisationsnummer:898801-3135
Adress:
  • Renee Bergström
  • Solgårdsvägen 24
  • 941 92 Arnemark
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:50 193 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS