ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, sedan 1/10 av årlig avkastning lagts till kapitalet, utdela stipendie till en behövande och skötsam medicine studerande, vilken gjort sig känd för gott kamratskap. Berättigat att söka stipendiet äro studerande, som i minst två terminer varit inskrivna vid fakulteten och ännu ej avlagt läkar- eller med lic examen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arne Lundvalls minnesfond
Organisationsnummer:802479-2239
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS