ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att i Professor Arne Ljungqvists anda främja vetenskaplig forskning inom anti-dopingområdet samt att främja utbildning för en ren sport.Stiftelsens syfte bör tillgodoses främst genom att stiftelsen inom ramen för sitt ändamål initierar forskning om anti-dopingfrågor i samhället samt stödjer den nationella och internationella idrottens anti-dopingarbete. Stiftelsen kan även stödja förebyggande insatser riktade till gym- och träningsanläggningar främst med inriktning mot barn och ungdom.Stiftelsens syften kan också tillgodoses genom att ge ut forskningsbidrag och stipendier eller genom egen verksamhet. bidrag och stipendier kan delas ut till enskilda personer och/eller till organisationer, universitet och högskolor. Organisationer som på olika sätt vill arbeta inom den internationella idrotten med idrottens grundvärderingar skall särskilt beaktas.Stiftelsen kan i framtiden i viss utsträckning verka för att stiftelsen tillförs ytterligare kapital, för att därmet utöka möjligheterna att fullfölja ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation
Organisationsnummer:802477-3197
Adress:
  • Wiberg
  • Bildhuggarvägen 5
  • 12144 Johanneshov
Telefonnummer:0708-265770
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS