ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga uppgift är att öka kunskapen om svenskt försvar och säkerhet och dess historia samt stimulera forskningsinsatser med dessa ändamål, särskilt sådana insatser som har tvärvetenskaplig inriktning, liksom att i övrigt förvalta och göra tillgängligt, för såväl allmänheten som för forskning, det filmhistoriska arkivet och historisk filmutrustning som överlämnats och efterhand utvecklas. Detta syfte skall uppnås genom att; a) Bedriva arkivverksamhet enligt Riksarkivets föreskrifter. b) Bedriva produktion av film och dokumentärer i olika medier samt tillhandahålla andra tjänster inom området, exempelvis utbildning. c) Förvalta stiftelsens filmer. d) Förvalta eller förvara andra aktörers filmer. e) Göra stiftelsens filmarkiv, historisk filmutrustning mm tillgängligt för allmänheten och för forskning. f) Efter ansökan eller självständigt utan föregående ansökan betala ut bidrag till tvärvetenskapliga forskningsprojekt samt utbildningsinsatser. Sådana bidrag skall stödja stiftelsens ändamål enligt punktema a) till e) och får inte uppgå till så stora belopp att det finns risk att varaktigbetetskravet inte kan uppfyllas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm
Organisationsnummer:802478-2826
Adress:
  • Tullgårdsgatan 10
  • 116 68 Stockholm
Telefonnummer:08-667 09 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS