ÄNDAMÅL

Att förvalta, utveckla och upplåta lokaler i Västernorrlands län, jämte därtill hörande inredning och utrustning, till i första hand verksamheten inom Riksarkivets enhet Svensk Arkivinformation. Stiftelsen skall därjämte stödja och främja utvecklingen av modern informationsteknologi, syftande till att inom i första hand Sollefteå kommun skapa och vidmakthålla sysselsättning i livskraftiga kunskapsföretag och organisationer. Stiftelsen skall även främja släktforskning och därtill hörande verksamhet samt bedriva seminarie- och konferensverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arkiv & Kulturhus i Ramsele
Organisationsnummer:888800-6643
Adress:
  • Tingsvägen 5
  • 883 70 Ramsele
Telefonnummer:0623-10863
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS