ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att ”främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta” med andra ord sådant ändamål som enligt § 3 i stycket 3 i nuvarande arvskatteförordning av den 6 juni 1941 är fritt från arvskatt. Skulle nuvarande lagarundergå förändring, som berör skattefriheten, skall avkastningen tillgodoföras sådant ändamål, som enligt de framtida lagarna antingen helt blir skattefritt – om sådan skattefrihet fortfarande är tillskapad i de efterföljande lagarna – eller om skattefrihet icke längre är möjlig, sådant som är så skattebilligt som möjligt med iakttagande av att det här ovan nämnda ändamålet med medlen så långt som möjligt tillgodoses. Med ”vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta” avses här företrädesvis sådana som tillhör Sveriges Arkitekter eller har tillhört Sveriges Arkitekter eller Svenska Arkitekters Riksförbund samt sådan medlems anhöriga eller närstående. För medlemmar eller tidigare medlemmar i Sveriges Arkitekter gäller att de under sin medlemstid i Sveriges Arkitekter skall ha uppfyllt medlemskvalifikationerna enligt SARs stadgar gällande år 2000.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arkitekt Greps Understödsfond
Organisationsnummer:802004-8347
Adress:
  • Sveriges Arkitekter
  • Box 5027
  • 102 41 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50557700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS