ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till uppfostran i kristlig anda åt värnlösa och fattiga flickor i Lunds församling. Stiftelsens medel skall placeras och förvaltas på betryggande sätt.Årligen skall 1/10 av avkastningen läggas till kapitalet, som inte får minskas. Skulle den övriga delen av överskottet inte behöva tas i anspråk under året, skall detta överskott avsättas för kommande behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arbetsklassens barnhemsfond
Organisationsnummer:845000-7797
Adress:
  • Swedbank stiftelsetjänst
  • Box 206
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:031-739 01 74
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS