ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att dokumentera och levandegöra arbetet och dess historia att förvalta och vårda stiftelsens samlingar och åskådliggöra dem för allmänheten att inom sitt område dels främja forskning på olika nivåer och dels utgöra institution för information och kommunikation, samt att i övrigt handha och utveckla verksamheten efter de riktlinjer som vid varje tidpunkt anges av huvudmännen inom ramen för här angivet ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arbetets museum
Organisationsnummer:825001-7822
Adress:
  • Laxholmen
  • 602 21 Norrköping
Telefonnummer:011-189800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:28 199 109 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS