ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till att stödja institutioner eller verksamheter vars uppgift i huvudsak består i att upprätta barnkolonier, barnhem, sjukhem för barn, convalescenthem m. fl. dylika anstalter för det unga släktets behof och utveckling i såväl lekamligt som sundt andligt hänseende.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Apotekaren Fredrik Mossbergs donation
Organisationsnummer:857203-6781
Adress:
  • Göteborg stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:41 211 302 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS