ÄNDAMÅL

Donationen lämnas till Göteborgs stads fattigvård och må räntorna, med iakttagande av viss begränsning (4/5 av räntan utdelas, 1/5 läggas till kapitalet), vid juletid utdelas i poster ej understigande 50 (femtio) kronor till behövande inom Gamlestads församling i Göteborg och vilka av distriktsläkaren jämte fattigfogden därtill föreslås.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Apotekare H.W. Nilssons donation
Organisationsnummer:857500-2699
Adress:
  • Göteborg stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 128 547 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS