ÄNDAMÅL

Fondens ändamål skall vara att lämna bidrag till vård, fostran och utbildning av och stödja hjälpverksamhet bland barn och ungdomar med sociala problem inom Skaraborgs län.Av den årliga nettoavkastningen skall minst 10 % läggas till kapitalet. Återstående del av avkastningen är tillgänglig för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning kommande år. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Apotekare F L Kinnanders testamentsfond
Organisationsnummer:866000-7116
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80  VÄNERSBORG
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 468 385 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS