ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att egendomen skall användas till en fruktodlingsskola för kvinnor, dock ej så uteslutande för nämnda ändamål att ej å egendomen även må kunna anordnas lärokurser omfattande andra grenar av trädgårdsodling såsom ock kurser i småbruk och dess binäringar, förutsatt att detta kan ske utan att skolans huvudändamål därigenom tillbakasättes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Apelrydsskolan
Organisationsnummer:802424-7234
Adress:
  • Kattviksvägen 207
  • 269 91 Båstad
Telefonnummer:0431-700 61, 0761-406940
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS