ÄNDAMÅL

Vad härefter återstår av den årliga avkastningen skall delas i två lika delar, varav den ena delen skall användas för att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer i Ponte Do Lima, varvid personer, som lider av ögonsjukdomar, skall äga företräde. Den andra delen skall användas för främjande av ungdoms fostran och utbildning genom utdelande av stipendier till studerande vid Faculdade de Letras i Coimbra.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Antonio Feijos Minnesfond
Organisationsnummer:802012-9394
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS