ÄNDAMÅL

utdelas med en fjärdedel till hvardera år sex /6/ af stadens minst bemedlade emellan 16 och 20 år gamla, utlämna fattigvården icke tillhörande flickor som utmärka sig för flit och gott uppförande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donation
Organisationsnummer:802479-4086
Adress:
  • Ekonomiavdelningen, Eksjö kommun
  • 575 80 Eksjö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 267 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS