ÄNDAMÅL

Kvarlåtenskapen skall tillfalla DHR i Mellerud. Fonderade medel skall placeras på godtagbart sätt och får efter avdrag för eventuella förvaltningskostnader användas till funktionshinderverksamheten i kommunen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna Svensson från N. Hagen, Dals Grinstad fond för handikappade inom Melleruds kommun
Organisationsnummer:855900-7904
Adress:
  • Göran Emanuelsson
  • Torpgatan 48
  • 464 32 Mellerud
Telefonnummer:031-7046050
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:865 117 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS