ÄNDAMÅL

Avkastningen bör användas på så sätt, att det sedan fonden ökats med 1/4 av den årliga avkastningen, avkastningen i övrigt skall användas till behövande elev eller elever, som med goda vitsord genomgått restaurantskola och söker förkovra sig i yrket genom utlandsvistelse. Hinder möter dock icke, att beloppet lämnas till lämplig person, som skaffat sig utbildning direkt vid något enskilt hotell eller restaurantföretag i landet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna och Oscar Zedréns stipendiefond
Organisationsnummer:802014-5697
Adress:
  • Visita Fondförvaltning
  • Box 3546
  • 103 69 Stockholm
Telefonnummer:08-762 74 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS