ÄNDAMÅL

Att genom insamlingar och upplåning anskaffa medel till att upprätta kristna skolor för barn och ungdom och driva dessa på evangelisk-luthersk grund samt i övrigt verka för kristen tro och bildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna och Ellen Jonssons Donationsfond
Organisationsnummer:802477-3767
Adress:
  • Stiftelsen för kristna skolor
  • Viktor Rydbergsgatan 18
  • 411 32 Göteborg
Telefonnummer:031-208341
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:250 081 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS