ÄNDAMÅL

Fondens kapital skall bibehållas orubbat och till detsamma skall städse läggas en tiondel av uppkommande avkastning. Återstoden av avkastningen må av förvaltaren efter fritt bedömande komma personer med lungsjukdomar till godo i en eller annan form.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna och Edwin Bergers Fond
Organisationsnummer:849202-0949
Adress:
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS